Βαλβίδα By – Pass Γερμανίας 1"

Βαλβίδα By – Pass Γερμανίας 1"

 

Ορειχάλκινη βαλβίδα By – Pass για εύκολη σύνδεση του αποσκληρυντή.

 

Διαθέτει κρουνούς για απομόνωση του αποσκληρυντή σε περίπτωση βλάβης ή σέρβις χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία νερού.

 

Επίσης διαθέτει βαλβίδα ρύθμισης της επιθυμητής σκληρότητας του νερού και βρυσάκι λήψης του επεξεργασμένου νερού για τον έλεγχο της σκληρότητας.

 

 

 

 

 

Ζητήστε Προσφορά