Κύπρος - Επικίνδυνο για την υγεία το νερό σε τέσσερις Κοινότητες

Λευκωσία: Ακατάλληλο για πόση και χρήση στην παρασκευή τροφίμων διαπιστώθηκε ότι είναι το πόσιμο νερό στις Κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Πέρα Χωρίου Νήσου και Καλού Χωριού Λάρνακας.

Το υπουργείο Υγείας με επείγουσα ανακοίνωση του καλεί τους κατοίκους των τριών Κοινοτήτων να αποφεύγουν την χρήση του νερού που προμηθεύονται από το δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Κύπρος - Επικίνδυνο για την υγεία το νερό σε τέσσερις Κοινότητες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, «μετά από εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε δείγματα πόσιμου νερού που λήφθηκαν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Αλάμπρας και Πέρα Χωρίου Νήσου, διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό παρουσιάζει αποκλίσεις από συγκεκριμένες χημικές παραμέτρους, που το καθιστούν μη ασφαλές προς πόση και χρήση για παρασκευή τροφίμων».

Επίσης, το υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι δείγματα έχουν ληφθεί και από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Καλού Χωρίου Λάρνακας, τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με αποτέλεσμα να εντοπισθούν αποκλίσεις σε συγκεκριμένες χημικές παραμέτρους, οι οποίες το καθιστούν μη ασφαλές προς πόση και χρήση για παρασκευή τροφίμων. Ως εκ τούτου καλούνται οι κάτοικοι των πιο πάνω κοινοτήτων να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης που έχει εντοπιστεί.