Μολυσμένο νερό στις βρύσες σχολείων

Έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Θεσσαλονίκης από τα εργαστήρια Χημείας του ΑΤΕΙ-Θ, Υγιεινής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ και Ιατροδικαστικής και Τεχνολογίας του ΑΠΘ. Μελετήθηκε συγκεκριμένα το νερό που καταναλώνουν οι μαθητές από τις βρύσες των σχολείων σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του σε αρσενικό, μαγγάνιο και νιτρικά ιόντα.
 
Μολυσμένο νερό στις βρύσες σχολείων
 
Η μελέτη ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική και ανησυχητική συνάμα, καθώς έδειξε ότι το νερό που τρέχει από τις βρύσες των σχολείων περιέχει αυξημένες συγκεντρώσεις-πάνω από το επιτρεπόμενο όριο πολλών βλαπτικών ουσιών. Οι συγκεκριμένες βρύσες, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό πόσιμου νερού προέρχεται από γεωτρήσεις. Η ρύπανση του δε, πιθανόν να προέρχεται από τη χρήση λιπασμάτων, ζωοτροφών καθώς και από τα λύματα εργοστάσιων, που έχουν σαν συνέπεια τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.