Χλωρίνη στο πόσιμο νερό: Κίνδυνοι για την υγεία

Η χλωρίνη που προστίθεται μέσα στο πόσιμο νερό για να σκοτώνει τα μικρόβια, αντιδρά με οργανικές ουσίες που περιέχονται μέσα στο νερό και δημιουργεί χλωριωμένα παράγωγα τα οποία αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

Χλωρίνη στο πόσιμο νερό: Κίνδυνοι για την υγεία

Οι έγκυες γυναίκες που πίνουν χλωριωμένο νερό της βρύσης με αυξημένα χλωριωμένα παράγωγα (ΧΠ), διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν αποβολές ή ακόμη να γεννήσουν παιδιά με εκ γενετής ανωμαλίες, δυσγενεσίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και προβλήματα ανάπτυξης του εμβρύου.

Τα σοβαρά αυτά συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνες που διεξήγαγαν οι περιβαλλοντικές ομάδες μελέτης, Environmental Working Group και  US Public Interest Research Group των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που έκαναν, 137.000 έγκυες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύουν από τα χλωριωμένα παράγωγα του πόσιμου νερού. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ήδη η επίσημη αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, το Environmental Protection Agency (EPA)επειδή έχει αντιληφθεί ότι η τοξικότητα ορισμένων χλωριωμένων παραγώγων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό, έχει τοποθετήσει από την 1 Ιανουαρίου του 2002, αυστηρότερα κριτήρια για την περιεκτικότητα του πόσιμου νερού στις ουσίες αυτές.

Συγκεκριμένα έχουν μειωθεί δραστικά τα αποδεκτά όρια για 7 χλωριωμένα παράγωγα (για 5 διαφορετικά haloacetic acids, για bromate και για chlorite). Επίσης απαιτείται και η μείωση της περιεκτικότητας σε trihalomethanes.

 

 

Έχει υπολογισθεί από έρευνες του EPAότι η μείωση τωνtrihalomethanes μέσα στο πόσιμο νερό, θα μπορούσε να μειώσει κατά περίπου 25% ετησίως, τα νέα περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύστης.  
 

Το νερό που προορίζεται για την ύδρευση, μολύνεται από γεωργικά και αστικά απόβλητα, από βοθρολύμματα, από λιπάσματα, από βιομηχανικά απορρίμματα και άλλες ακαθαρσίες.

Η χλωρίωση που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού από τα μικρόβια αποδεικνύεται ότι δεν είναι η καλύτερη λύση.

Οι κίνδυνοι για την υγεία πιθανόν να είναι μεγάλοι, ιδιαίτερα για τις εγκύους οι οποίες πρέπει να πίνουν και μεγάλες ποσότητες νερού.

Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η χλωρίνη και τα χλωριωμένα παράγωγά τους, απορροφούνται και από το δέρμα κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους. Επίσης μπορούν να απορροφηθούν δια μέσου της εισπνοής.

Με τα δεδομένα αυτά υπ' όψη και τους συσχετισμούς που δείχνουν οι έρευνες για τις νοσηρές δράσεις της χλωρίνης, επιβάλλεται όπως γίνεται μια παρακολούθηση των επιπέδων των διαφόρων χλωριωμένων παραγώγων που περιέχονται μέσα στο πόσιμο νερό.
 

Είναι σημαντικό η κατάσταση να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Ίσως θα πρέπει να ληφθούν, άλλα δραστικά περιβαλλοντικά μέτρα καθαρισμού και προστασίας των υδάτων.

Επίσης οι έγκυες γυναίκες θα μπορούσαν να προστατεύονται από τα χλωριωμένα παράγωγα του πόσιμου νερού, είτε πίνοντας εμφιαλωμένο νερό απαλλαγμένο από τη χλωρίνη ή ακόμη τοποθετώντας φίλτρα άνθρακα στο σπίτι τους που θα εμποδίζουν τις νοσηρές αυτές ουσίες να έρχονται κοντά τους.